Nyttig info

Nyttig info

Nye regler for stempelfrihed ved låneomlægning og nybelåning
efter 1. juli 2007.

Det betyder at overført stempelværdi ikke reduceres med betalte afdrag. (2007)
Ny lånetype SDO - Særligt Dækkede Obligationer - fra 1. juli 2007.
Giver mulighed for 70% belåning i "rene" erhvervsejendomme. (2007)
Lejegrundlag for små udlejningsejendomme der er byfornyet
er omfattet af reglerne om omkostningsbestemt leje. (2001)
Ændret praksis hos Told&Skat vedrørende
fradrag for låneomkostninger (2001) og vedrørende
fradrag for moms af salgsomkostninger. (2001)
Landsretsdom fastslår, at syn og skøn kan godkendes
ved uenighed om erhvervsleje. (2002)
Nye regler for vurdering af andelsboligforeningers ejendomme (til andelskronen). (2009)
Fra 1/7 2009 også krav om energimærke ved udlejning af boliger og erhvervslokaler.

Fra 1/7 2015 ændring af lejeloven der har betydning for alle boligudlejningsejendomme.
Ny lejekontrakt 9. udgave gældende fra 1. juli 2015. Tidligere udgaver må ikke anvendes til nyudlejning efter denne dato.
Samtidig krav om udarbejdelse af indflytningsrapport i boliglejemål.
Ring eller skriv til OLESEN ERHVERV.
Så får du nærmere information og eventuelt materiale om emnerne tilsendt.
Telefon 20 71 98 59 eller mail egan@olesen-erhverv.dk
Med venlig hilsen
OLESEN ERHVERV
Gludsmindevej 25, 7100 Vejle
   
   
 
 
 


lynsøg
kontakt
Gludsmindevej 25
7100 Vejle
 
Telefon:
+45
 20 71 98 59
CVR nummer:
16048534